fbpx

תקנון ותנאי שימוש (להלן: "התקנון")

ברוכים הבאים לחברת ” BRAVO BAZAAR ELEKTRONIK SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI” (להלן: ” BRAVO BAZAAR ELEKTRONIK SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI – או “החברה”), כל המטרה שלנו היא לנהל עבורכם את חווית הרכישה בשוק הטורקי, לסייע לכם ברכישת המוצרים ושליחתם לכל העולם.

מבוא

שירותי Shopgobravo ניתנים דרך האתר בכתובת https://shopgobravo.com (וכל כתובת אחרת לפי שיקול דעתה של החברה) (להלן:” האתר”).
השרות מופעל על ידי” “BRAVO BAZAAR ELEKTRONIK SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI.
מידע נוסף אודות השירות ניתן למצוא בהגדרת המונח “שירות” המצוי בסעיף ההגדרה של תקנון זה (להלן: “השירות”).תקנון זה בא להסביר ולהסדיר את הליך רכישת מוצרים דרך החברה ואופן השימוש באתר. התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות המופיעה באתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה – https://shopgobravo.com/en/privacy-policy כמו גם ההוראות או ההנחיות הנוספות שעלולות להופיע במהלך השימוש בשירות להלן יכונו יחדיו: “המסמכים המחייבים” ככל שהמשתמש באתר (להלן: “המשתמש”) אינו מסכים למסמכים המחייבים ו/או לתנאים הנוספים המפורטים באתר, ו/או ככל שאיננו מעוניינים לפעול לפי התנאים אלה, אז עליו להימנע משימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ולצאת ממנו לאלתר ובזמן זה.
אתם, המשתמשים, מתבקשים לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותיך וחובותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. שימו לב שהמסמכים הנדרשים עשויים להשתנות לפי הצורך, לכן אנו ממליצים לעדכן אותם מעת לעת. אם אינכם מסכימים לתנאי המסמכים המחייבים האמורים, כולם או חלקם, עליכם להימנע משימוש בשירות.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ותוקפו של העדכון יחול מיד עם פרסומו.
המידע, השירותים והמוצרים המוצעים באתר הם כפופים להסכמים עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר אפליקציה, שירות, מוצר או תוכן ספציפי ללא הודעה מוקדמת, הם כפופים להסכמים עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר אפליקציה, שירות, מוצר או תוכן ספציפי ללא הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה נגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים או להגביל את השימוש בשירותים על ידי כל משתמש ללא הודעה קודמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
במסמכים המחייבים ביחיד גם את הרבים במשמעות ולהיפך, ובלשון זכר גם את הנקבה במשמעות ולהיפך, הכול לפי המקרה, המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.
  כותרות התקנון משמשות לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו בכל מקרה לפירוש התקנון ו/או תנאיו. שעות הפעולה שלנו הן מיום ב’ עד יום שישי, מ- 9:00 בבוקר עד 18:00 ובשבת מ- 9:00 בבוקר עד 13:00 (זמן איסטנבול). המשרד ומכסן הם סגורים בסופי שבוע ובימי חג (טורקיים) .

הגדרות

“הגבלות יבוא” היבוא האישי מוגבל לכמות הצריכה האישית בהתאם למוצר. ישנם גם פריטים שלא ניתן לייבא לרוב המדינות כלל ו/או דורשים סטנדרטיזציה. באחריות המשתמש שהמוצר שברצונו לרכוש אינו מופיע ברשימת המוצרים האסורים לייבוא ו/או עומד בדרישות רגולטוריות אחרות וכי הכמות אינה חורגת ממגבלת היבוא האישי. המשתמש יישא בכל התוצאות ו/או ההוצאות הנובעות מאי עמידתו בהגבלות הייבוא. המשתמש לבדו יהיה אחראי להמצאת כל אישור מרשות בארצו בהתאם לדרישת המכס (למשל: אישור משרד התחבורה ו/או משרד הבריאות לגבי מוצרים בפיקוח גופים אלו). כל עיכוב בהפקת המסמך הנדרש עלול לגרום לעיכוב באספקה ולעלויות נוספות כגון עלויות אחסון.
“השרות “: האתר והשירותים הניתנים על ידו. מידע נוסף על השירות שאנו מספקים, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, ניתן למצוא בכותרת “על השירות בקצרה” ובעמודים הרלוונטיים בגוף האתר, ובפרט בדף “נעים להכיר אותך” ועמוד “שאלות ותשובות”.
“כתובת למשלוח”: “Shopgobravo” מספק כתובת בטורקיה למשלוח מוצרים שרכשת בעצמך מספקים מקומיים ומכל המדינות ששולחות לטורקיה. לאחר הגעת המוצרים למחסנה “Shopgobravo” תספק שירותי אריזה מחדש תוך הפחתת משקל מיותר, הסרת אריזה מקורית ומשלוח לכתובת שלך כפי שהיא מוצהרת בחשבונו או לנקודת החלוקה הקרובה לביתך. אזהרה: פתיחת האריזה יכולה לפגוע בזכות להחזיר מוצר, אם המשתמש לא רוצה שיפתחו את האריזה, על תשתמש בשירותים שלנו ותצא מהאתר מיד. חל איסור מוחלט להשתמש בכתובת שניתנה למשתמש לצרכים שאינם קשורים לתקשורת בינו לבין “Shopgobravo”.
“מדינות הפרטיות”: האתר אוסף מידע על המשתמש בעת הגלישה באופן ובתנאים המפורטים במסמך הנושא את שמו.
“מטבע החוץ”: בהתאם הוראות הוק החל, מחירי השירותים הניתנים במלואם בטורקיה ושירות ייבוא מטענים לבית המשתמש כמפורט בסעיף 4.4.2 וכמפורט בסעיף 4.4.1 לעיל המוצג ים באתר אינטרנט באירו/דולר יומרו בעת חישוב עלות ההזמנה (ולפני ביצוע התשלום בפועל) לדולר ארה”ב לפי שער הבנק המרכזי הטורקי וכפי שפורסם באתר הבנק המרכזי הטורקי (להלן: “הבנק המרכזי של טורקיה אתר האינטרנט”) התעריפים שנקבעו ביום העסקים שקדם למועד הפירעון לחישוב.
“המשתמש”: כל אחד המשתמש באתר, בתנאי שיש לו/לה (בסך הכול) תיבת דוא”ל פעילה, יש לו/לה כרטיס אשראי תקף, הוא/היא מעל גיל 18 וכשיר /ה משפטית על פי החוק.

קניין רוחני

1. האתר וכל תוכנו לרבות אך לא רק: העיצוב הגרפי של האתר, אייקונים, לוגו האתר, תמונות, נתונים וכל מידע אחר מכל סוג שהוא באתר וכל התכנים הכלולים בו, סמלי המסחר, זכויות יוצרים, שיטות, סודות מסחריים ופטנטים הקשורים אליו.
2. דפי המדיה החברתית, לרבות עמוד האינסטגרם ו/או הפייסבוק ו/או טיקטוק ו/או כל עמוד חברה הקיים בכל רשת חברתית שיתופית, והתוכן המלא שלהם לרבות אך לא רק העיצוב הגרפי של דפים, אייקונים, חברה אלו, סמלי לוגו, תמונות, נתונים וכל מידע אחר מכל סוג שהוא בדפים אלו ובכל התוכן הכלול בהם, הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים, השיטות, הסודות המסחריים והפטנטים הקשורים אליו.
באשר לכל האמור לעיל, כל שימוש בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, קישור, ניצול או הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה אסור בהחלט.
“שירותים כגון עדכוני אספקה”: שירותים דרך הטלפון הנייד וכו’ עשויים להינתן לטלפונים ניידים. לכן, המשתמש יתבקש לספק מספר טלפון נייד פעיל במהלך הרישום. למידע נוסף, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.
“תוכן”: כל תוכן טקסטואלי, ויזואלי, אודיו, או כל שילוב שלהם או חלק מהם, כמו גם עיצובם, עיבודם, עריכתם וכל דרך הצגה.

על השירות בקצרה

פרטים אודות השירותים שאנו מספקים מוצגים בעמוד האתר “נעים להכיר אותך” וכן בעמוד “שאלות נפוצות”. שירותי החברה הם:
א) כתובת משלוח – “Shopgobravo” מספקת כתובת בטורקיה למשלוח מוצרים שרכשת בעצמך בטורקיה בין אם רכשת מוצרים אלה פיזית ובין אם רכשת מוצרים אלה באינטרנט. ניתן לבצע רכישות דרך אתרי האינטרנט של חברות אלו וגם באמצעות קישורים באתר החברה.
ב) לאחר הגעת המוצרים למחסני “Shopgobravo” בטורקיה, החברה תספק שירותי בקרת איכות ואריזה מחדש למען הפחתת משקל מיותר במידת האפשר על מנת להוזיל את עלויות המשלוח ולבצע את המשלוח בצורה הטובה ביותר עבור הלקוח. כמו כן החברה תספק שירותי איחוד חבילות, לפרטים נוספים ראה סעיף “מדיניות עלויות והחזרות”. חל איסור מוחלט להשתמש בכתובת החברה בטורקיה למטרות שאינן תקשורת בין הלקוח לחברה.
השימוש שלך בשירותים מהווה הרשאה ל- “Shopgobravo” לפתוח את חבילת המשלוח לצורך בדיקת תקינות המוצר, שקילה ומדידה של המוצר שהוזמן, חישוב דמי הטיפול והמשלוח ואריזתו מחדש (החברה לא תהיה אחראית למוצרים שהגיעו אליה פגומים מהספק ו/או היצרן והמשתמש מוותר ויתור מוחלט על כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או פיצוי ו/או תביעה כנגד החברה על מוצר פגום שהחבר קיבלה מהספק ו/או היצרן) .
  החבילה נחשבת באחראיות של החברה מהרגע שהחבילות מאוחדות ו/או החבילות נארזות מחדש במחסני Shopgobravo” “.
באריזה מחדש של החבילה/ות הנך מסכים שלא יהיו לך כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה בגין הפגיעה ביכולת להחזיר את המוצר שרכשת.
ג) משלוח לכתובת שנתת במדינתך – “Shopgobravo ” ישלח את המוצרים שקנית בעצמך בטורקיה ,מהמחסן של החברה בטורקיה לכתובת שנתת במדינתך.
חישוב דמי המשלוח יתבצע על ידי הזנת נתוני המוצר ב”מחשבון עלויות” באתר, ולאחר מכן על ידי התאמת הנתונים המתקבלים לפי טבלת “מחיר לפי משקל” בהמשך אותו עמוד באתר, תחת “מחשבון עלויות” (לפרטים נוספים, עיין בסעיף “עלות משלוח” בתנאי שימוש אלה). ניתן לקבל את המשלוח המהיר של “Shopgobravo” בעלות נמוכה יותר באמצעות נקודות החלוקה שתבחרו ליד ביתכם, וזאת רק עד למשקל פיזי או נפחי של 5 ק”ג. ניתן לשלוח את המשלוח עד בית המשתמש בתוספת תשלום ובהתאם למחירונים המצויים באתר בטבלת “מחיר לפי משקל” (לפרטים נוספים ראה סעיף “אפשרויות משלוח לאתר” בתנאי שימוש אלה).
שים לב! שהמוצרים המוצגים בשירות, לרבות מחיריהם, תמונותיהם וכל מידע הרלוונטי להם (להלן: “פרטי המוצר”) אינם מטעם החברה, אלא מטעם בתי העסק כפי שהם בוחרים להציגם באתריהם. , ולפיכך החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לפרטי המוצר. העובדה שהשירות באתר החברה מקשר לפרטי המוצר אינו מעיד על כך שהחברה אחראית, שולטת או מפקחת על תוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם, נוהגים של בעלי העסקים או נהלי אתרי האינטרנט שלהם בתחום הפרטיות וכל היבט אחר הכרוך בכך. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מובילים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שנגרמה משימוש או הסתמכות עליהם.
החברה אינה מתחייבת כי קישורים שנמצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל, והחברה רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים -הכול, בשיקול דעתה.
האחריות לפרטי המוצר, לרבות תכונותיהם, נכונות משלוחם למחסני החברה בטורקיה ומחירם, חלה על בתי העסק. החברה אינה צד לכל עסקה בינך לבין בתי העסק המציגים את מרכולתם בשירות. החברה אינה מפקחת, בודקת או ממליצה על המוצרים שמקורם בבתי העסק, איכותם, אמינותם. האחריות למוצרים אלו כאמור חלה על בתי העסק המפרסמים את מוצריהם למכירה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ביחס להזמנה או לתוצאות המוצגות בשירות, רשאי מפעיל השירות לאפשר לעסקים אפשרויות קידום של תכנים מסוימים בשירות כנגד תשלום (כמפורט בסעיף התכנים המסחריים להלן). החבילה תיחשב באחריות החברה מרגע איחוד החבילות ו/או אריזת החבילות מחדש במחסני “Shopgobravo”.

תוכן מסחרי

החברה רשאית להציב בשירות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות והודעות, שיוגשו לפרסום מטעם מפרסמים שונים המבקשים להציע מוצרים או שירותים למכירה, לרבות מידע שמקורו מתומכים וספונסרים, אשר עשויים לקחת בעל אופי מסחרי. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיתפרסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. החברה אינה כותבת, בודקת, מאמתת או עורכת את תוכנם של פרסומים אלו או מהימנותם. האחראיות הבלעדית לתוכנים מסחריים ולכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם חל על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בו למכירה.
כל עסקה שתתבצע כתוצאה מתכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תתבצע ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת השירות אינה צד לכל עסקה כאמור ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין המוצעים בתוכן המסחרי של השירות או שנרכש באמצעותם. תכנים מסחריים בשירות יסומנו לרוב כפרסומת ובכל מקרה לא ישפיעו על סדר התוצאות המוצגות למשתמש.
ככל שהחברה מחליטה לשתף פעולה עם מפורסמים ו/או משפיעני רשת, ואם לא צוין אחרת, אותם מפורסמים ו/או משפיעני רשת אכן מפרסמים את התוכן הרלוונטי, לרבות המלצותיהם, מתוך דעה אובייקטיבית ורצון לעשות מוצר איכותי ו/או שירות זמין ללקוחות הקיימים והפוטנציאליים שלנו, אך גם בתמורה לתשלום.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות כהגדרתן בסעיף “הגדרות” בתנאי שימוש אלה (למעט ביחס לתכנים הנמסרים לפרסום מטעם עסקים) ולרבות זכויות היוצרים באתר האינטרנט (לרבות, בין היתר, קוד המחשב של האתר והעיצוב הגרפי שלו) בשירות ובכל התכנים הכלולים בו – הם בבעלות בלעדית של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים אשר אפשרו לחברה להשתמש בזכויות אלה.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או לשכור כל חלק מהאמור לעיל, לא על ידך או באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי. בין אם באמצעים אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה או בעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ובהיקף ככל שניתן).
  הסימנים המסחריים והפרסומות של מפרסמים בשירות (אם יש כאלה) הם רכושם של מפרסמים אלו בלבד. כמו כן, אסור להשתמש בהם ללא הסכמה מראש ובכתב של המפרסם.

הסרת תוכן מהשירות

החברה מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים וכן את זכותם לרצון טוב ולפרטיות. אם אתה סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות מפר את זכויותיך, הנך מוזמן להודיע על כך לחברה בכתב, באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. צעדים שהחברה תנקוט, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר אליה, לא יהוו הוכחה לכל הפרה של זכות כלשהי והם יינקטו בהתאם להוראות הדין.

אחראיות

בכל מקום שבו מפורטת אחריות החברה במסמכים המחייבים, תהיה הכוונה גם לאחריות עובדיה, מנהליה ופועליה בסמכותה או מטעמה.
השימוש בשירות ובכל התוכן בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, הפסד או הוצאה, הקשורים, או הנובעים, במישרין או בעקיפין מהמידע שהעסקים מפרסמים באמצעות השירות.
ניתן להשתמש בשירות כפי שהו (AS IS). לא ניתן להתאים את עצמו לצורך של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנוגע לתכונות התוכן והשירותים, היכולות שלהם, המגבלות שלהם, הכללים החלים עליהם והתאמתם לך ולצרכים שלך.
כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים המתפרסמים בשירות היא באחריותך הבלעדית. החברה אינה מתחייבת שהתכנים, המוצרים והשירותים של צדדים שלישיים, לרבות אלה של עסקים המוצגים בשירות, יהיו שלמים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יענו על הציפיות והדרישות שלך. החברה לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה הנובעת מהם, או מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירות הוא על אחריותך בלבד.
החברה אינה מתחייבת כי השירות לא יופרע, יינתן כסדרם או ללא הפרעות, יתקיים בבטחה וללא תקלות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, תקלות או כשלים. – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת ובמערכות, בחברה או “מיהו הספק שלה?”
החברה אינה אחראית לכל נזק הנגרם כתוצאה מאובדן הפרטים שלך (אם ניתן) , המדע בחשבונך או שיבוש של אותם פרטים – באופן מלא או חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של החברה, או מי מטעמה.

פיצויים

אתה מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, הפסד של רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאים או שימוש אלה – או כל אחד מהמסמכים המחייבים.

שינויים בשרות והפסקת הפעילות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, היקפם וזמינותם של השירותים, התכנים ואפשרויות הפרסום בהם, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכל, מבלי להודיע לך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין היתר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לגרום תחילה לאי נוחות וכדומה, לפיכך, בשימושך בפועל באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים או תקלות כאמור אשר להתרחש במהלך יישומם.
החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות השירות, כולה או חלקה, זמנית או קבועה. החברה אף רשאית להפסיק את פעילות השירות מעת לעת לצורך תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. החברה תעשה כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבהם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, החברה תפרסם הודעה באתר על הפסקת פעילות השירות זמן סביר מראש. עם הפסקת פעילות מסוימת בשירות, החברה תשמור את התכנים הכלולים בפעילות זו למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותם מבלי לשמור כל גיבוי או אותו וללא מתן הודעה על כך.

שימוש בשרות

אתה יכול להשתמש בשרות בהתאם לכללים המפורטים להלן. אל תשתמש בשרות בצורה אחרת , אם כן קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב של מפעיל השרות .
– אין להשתמש בשירות באופן המהווה או עלול להוות עבירה על פי כל דין, או עוולה אזרחית, בהתאם להוראות כל דין, או באופן הפוגע בזכויות של צד שלישי כלשהו.
– אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג CRAWLERS, ROBOTS וכדומה לצורך חיפוש, סריקה, העתקה או שליפה אוטומטית של תכנים מהשירות. במסגרת כלל זה, אסור ליצור ולא להשתמש באמצעים כאלה כדי ליצור אוסף, אוספים או מסד נתונים שיכיל תוכן מהשירות.
– אין להציג תכנים מהשירות בשום אופן – לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מסירים מהם תוכן כלשהו, בפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  – אין לקשר לשירות ולתוכן מכל מקור שמכיל תוכן פורנוגרפי, תוכן המעודד גזענות או אפליה בלתי חוקית, או המנוגד לחוק, או המעודד פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומו מנוגד לחוק/

עלויות ומדיניות החזרה

התשלום ל”Shopgobravo ” יתבצע בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום המותרת על ידי חברת האשראי, שהיא חברת צד ג’ המספקת שירותי סליקה לשירותים לחברה.
רכישת שירותים או כשירות הנקרא “שירות –WeGo ” הם שירותים המבוצעים על ידי “Shopgobravo” כמפעילה. בשירות זה אנו קונים את המוצרים כפי שהם מופיעים בהזמנה בהתחשב בפרטי המוצרים והמפרטים כפי שהמשתמש ציין בהזמנתו. אנחנו “Shopgobravo ” לא נושאים באחריות לכך שמלאי המוצרים אזל בכל עת. התשלום עבור עמלות שירותי הרכישה הוא $12.5% מהמוצרים הנרכשים, זאת בשל העלויות הכרוכות בקנייה ובתשלום עבור הרכישה.
אחסון – אנו שמחים לספק 14 ימים של אחסון חינם עבור כל חבילה שמגיעה למחסן שלנו. החל מהיום ה-15 יגבו עבור כל חבילה דמי אחסון בסך $3 לשבוע של אחסון או חלק ממנו.
איחוד חבילות – לאיחוד חבילות עלות קבועה של 3.80$ (להלן: “מחיר איחוד חבילות”) בנוסף לעלות המשלוח של החבילה המאוחדת.
על ידי מתן שירות זה, אנו מאפשרים לך לרכוש מוצרים ממגוון אתרים או לבצע רכישות חוזרות ונשנות באותו אתר, בהפרש של עד שבועיים, ולשלב את כל ההזמנות לחבילה אחת למשלוח לארץ שלך. ניתן לשלב מספר חבילות שהוזמנו מאותו ספק ואף מספקים שונים, כאשר מטרת האיחוד היא לארוז ולשלוח אותן כחבילה אחת לנקודת החלוקה או עד הבית בהתאם למחירי המשלוחים השונים המפורטים באתר האינטרנט. באחריותך לבדוק כי איחוד החבילות לא יוביל למצב בו תידרש לשלם מע”מ (למשל כאשר העלות הכוללת של המוצרים בחבילה עולה על 75$).אם המשתמש ביצע הזמנה ממוכר בודד והמוכר פיצל את אותה הזמנה למספר משלוחים, איחוד החבילות לא יחויב.
על מנת לבצע את האיחוד, עליך להיכנס לדף “ההזמנות שלי”. אם יש יותר משתי חבילות בדף ההזמנה, תופיע הודעה לגבי אפשרות שילוב החבילות. לחיצה על ההודעה תעביר אותך לחלון נפרד בו תוכל לבחור את החבילות שברצונך לשלב. לאחר סימון החבילות המבוקשות לאיחוד, ואישור בקשת האיחוד, תקבל הודעה שצוות “Shopgobravo” יחזור אליך עם עדכון לגבי דמי הטיפול והמשלוח החדשים תוך 7 ימי עסקים. עם קבלת הודעה לגבי דמי הטיפול והמשלוח החדשים, ועל מנת להשלים את ההזמנה, יהיה עליך להסדיר את התשלום עבור דמי הטיפול והמשלוח החדשים בתוספת דמי איחוד חבילה. שימו לב, חבילות שלגביהן נשלחה בקשת איחוד לא יוכלו להתפצל שוב. לא ניתן לבטל הזמנות לאחר קבלת אישור מהחברה.
  ההזמנה תיחשב כאושרה לאחר ש”Shopgobravo” כאשר את קבלת ההזמנה במחסן שלה בטורקיה.
החזרת מוצרים – כחלק מהשירות שלנו, אנו מאפשרים החזרת חבילה לספק כל עוד החבילה לא יצאה מהמחסן ומוחזרת לחשבונך במערכת “Shopgobravo Wallet” בנוסף, עבור שירות ההחזרה והאחסון, “Shopgobravo” יגבה סך של $10 להחזרה, בכפוף לתנאי ההחזרה של הספק. כלומר, אם החזרת המשלוח לספק בתשלום – מחייבים אותך בעלות משלוח החבילה בנוסף לתשלום של 10 $ ל-“Shopgobravo” עבור כל החזרה. במידה והמשלוח חזרה הוא על חשבון הספק, יש לשלוח לנו תווית משלוח ממנו ואנו נוודא שהמוצר נשלח לפי תנאי ההחזרה שלו, ובתוספת תשלום של 10 $ ל- “Shopgobravo” עבור כל החזרה כזו.

תנאי שימוש

שירות החזרת מוצרים שיצאו מהמחסן בטורקיה עדיין לא קיים. בעתיד, כאשר שירות זה יתאפשר, יתעדכנו תנאי השימוש בהתאם והמשתמש יקבל הודעה באתר על עדכון תנאי שימוש אלו, בעת מתן שירות זה, טרם ההחזרה, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה.
בעתיד, כאשר יינתן שירות זה, אזי עלות משלוח פריט שכבר הגיע לכתובתך ונשלח חזרה למשרדנו תהיה על חשבונך.
– חזרת פריט לספק אינו מבטלת את תשלום האחסון של החבילה במחסננו.
– השרות מיועד לחזרת משלוח לשולח/מוכר/יצרן ממנו ההזמנה נעשתה. כפוף לעלות של החזרת מוצרים כפי שמפורט בסעיף “חזרת המוצר” למעלה.
– רישום לאתר: ההרשמה לאתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בחזרה או לא.
קטינים אינם רשאים להירשם לאתר. רישום לאתר מהווה הצהרה על גילך מעל 18. על מנת להירשם לאתר וליצור את חשבונך האישי (ב”חשבון”), עליך למלא מספר פרטים, לרבות שמך המלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני תקפה וכן מספר טלפון. עליך לוודא שפרטי החשבון שיצרת עדכניים ומדויקים. “Shopgobravo ” שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לסרב לכל משתמש גישה לאתר, לסרב לתת שירות, לבטל חשבונות ולבטל הזמנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר במקרים בהם תגלה כי הלקוח אינו בן 18 או יתר ו/או במקרה שהלקוח הפר את תנאי השימוש באתר. זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ללקוח.
– חבילה שהלקוח לא אסף: חבילה שמאוחסנת במחסננו במשך יותר מ-30 ללא תגובה חבילה המאוחסנת במחסן שלנו למעלה מ-30 יום ללא מענה לפניותינו למשתמש, תוגדר כ”לא נתבע” ותיתרם לאחד מהעמותות בטורקיה לאחר 60 יום. “Shopgobravo ” מסירה בזאת כל אחריות לחבילה זו, ותוך כדי כך מוסרת את אותה חבילה למשתמש שהזמין אותה.
– בקשה לביטול משלוח/איחוד חבילות: המחסן משקיע שיקול דעת ומאמץ רב לארוז ולאחד כל חבילה בצורה האופטימלית ביותר ולשלוח את החבילות בהקדם האפשרי לאחר התשלום.
  ככלל לא ניתן לבטל איחוד חבילות, אך אם תתקבל בקשה מיוחדת מהלקוח והביטול אפשרי, אזי בגין ביטול איחוד/משלוח יגבה תוספת של 10 $ .
– ביטול עסקה : אם מדובר במשלוח לא סטנדרטי, ייתכנו עלויות ביטול עסקה לפי שיקול דעתה של חברת “Shopgobravo ” עד 20% מסכום העסקה.

בצע הזמנה "WeGo" או "YuGo"

לאחר ההרשמה לאתר והקמת החשבון תקבל כתובת למשלוח בטורקיה. יש להזין את הכתובת שניתנה לך בעת ביצוע כל הזמנה של מוצרים מאתרי האינטרנט השונים השולחים לטורקיה. לאחר ביצוע הרכישה מהספק, ההזמנה תישלח לכתובת המחסן שלנו בטורקיה. מועד הגעת ההזמנה למחסני “Shopgobravo ” תלוי בהסכמות בינך לבין המוכר בעת הרכישה. לאחר הגעתה של החבילה במחסן שלנו, בתוך שני ימי עסקים (בהתאם לשעות הפעילות), יחושבו דמי הטיפול והמשלוח (“דמי טיפול ומשלוח”) לפי נפח המוצר, משקלו ועלויות נוספות. בתום שני ימי עסקים, ההזמנה תתעדכן באתר באזור האישי שלך ומייל יישלח לכתובת שהזנת בעת ההרשמה לשירותים. העדכון על הגעת החבילה למחסן שלנו יישלח למשתמש לאחר צמצום והסרת האריזה המקורית. על מנת להשלים את תהליך הזמנת המשלוח, אתה נדרש לטעון ולהעלות את חשבונית הרכישה לאתר המציינת את ערך הסחורה. יובהר כי ערך הסחורה הרשומה בחשבונית שקיבלת מהספק עבור רכישתך, מועבר לרשויות המס בארצך וכך המכס שאתה נדרש לשלם עבור הרכישה שביצעת מהספק מחושב למעשה. כל טעות בסכום החשבונית או העלאת חשבונית לא סטנדרטית עלולה להוביל לחיובים שגויים של רשויות המכס ואף לעכב את תהליך שחרור החבילה מהמכס. ולפיכך הנך מחויב להעלות את חשבונית הרכישה בהתאם לדרישות המצוינות באתר. יובהר כי אתה נושא באחריות המלאה להעלאה סטנדרטית של חשבונית בהתאם לדרישות המס בארצך כאמור לעיל וכל חיוב נוסף שנגרם עקב העלאה לא סטנדרטית מצדך הוא באחריות המשתמש ולא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה. אם תתעכב בהעלאת החשבוניות לאחר הופעתן באזור האישי, “Shopgobravo ” אינה אחראית לעיכוב בזמני המשלוח ותגבה מהלקוח דמי אחסון נוספים בהתאם לנסיבות.
  השימוש שלך בשירותים מהווה הרשאה ל- “Shopgobravo ” לפתוח את חבילת המשלוח לצורך בדיקת תקינות המוצר, שקילה ומדידה של המוצר שהוזמן.
החבילה תיחשב לאחריות החברה מרגע איחוד החבילוה/חבילות ו/או האריזה מחדש של החבילות במחסני “Shopgobravo”.
זמן הגעת החבילה למשתמש שהזמין היא תוך 21 ימי עסקים מרגע התשלום. ימי עסקים לא יכללו את יום המשלוח, שבת, ראשון או חגים בטורקיה וגורמים בלתי צפויים (איחורים עקב סנקציות, תנאי מזג אוויר, מהירות העבודה במכס וכו’). כל אחריות לאיחור במסירת הנתונים הנכונים ל-“Shopgobravo ” או אי העלאת המסמכים הנדרשים להשלמת תהליך המשלוח בצורה תקינה תחול על המשתמש ובהתאם לסעיפי התשלום עבור דמי האחסון המצוינים לעיל.

איחור בזמני המסירה

יובהר כי כל זמני ביצוע ההזמנה המפורטים בפסקה לעיל, לרבות מועד הגעת החבילה למשתמש שהזמין אותה, כפופים לשינויים ועיכובים עקב עומסים כבדים המתרחשים בתקופות הבאות (להלן: “תקופות עומס”).
א) “יום שישי השחור” התחיל ב-25 בנובמבר. השינויים והעיכובים בזמני “יום שישי השחור” צפויים להתרחש כחודש לפני “יום שישי השחור” עד סוף ינואר של השנה הקלנדרית הבאה לאחר “יום שישי השחור”.
ב) בכל פעם שהחברה, ממנה בוצעה הרכישה, מפרסמת מבצעים והנחות שגורמות להזמנות מאסיביות. לפיכך, החברה לא תתחייב לאף אחד מהשירותים המפורטים בסעיף “ביצוע הזמנה” לעיל, לכל מסגרת זמן בתקופות העמוסות ולא תישא בכל אחריות לכל עיכוב בזמן , ארוך ככל שיהיה. משתמש המזמין דרך אתר החברה מסכים בשימוש באתר ובביצוע הזמנה לוויתור מוחלט על כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או פיצוי ו/או תביעה כנגד החברה בגין כל עיכוב במהלך תקופות עומס.
אחריות על משלוחים – “Shopgobravo ” תאפשר לך בעתיד (כאשר שירות זה יתאפשר, תנאי השימוש יעודכנו בהתאם והמשתמש יקבל הודעה באתר על עדכון תנאי שימוש אלו) לרכוש ביטוח לשלב המשלוח של המוצרים שרכשת, הכול באמצעות חברות ביטוח צד ג’ המספקות שירות אחריות למוצר שרכשת.
אספקה
האחריות הבלעדית למוצר היא של היצרן או הספק. הקפד לשמור את תעודת האחריות שהונפק על ידי הספק. לכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בנוגע למוצרים אלו, עליך לפנות ישירות לגורם המנפיק את תעודת האחריות או ליצרן. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למוצרים הנרכשים, לרבות למוצרים שהגיעו פגומים מהספק ו/או היצרן, דברים שאינם תואמים להזמנה, כמות לא נכונה של פריטים,אופי המוצרים, איכותם והתאמתם לרבות אחריות לאובדן רווח, הפסד עסקי או כל נזק אחר, וההזמנה דרך אתר החברה, קיים ויתור מוחלט על כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או פיצוי ו/או תביעה כנגד החברה בגין מוצרים אלו.
החברה אינה לוקחת אחריות בשום פנים ואופן למשלוח מוצרים שבירים ועדינים. הסיבה לכך היא שהחברה אורזת מחדש ומכניסה את המוצר ששלחת אלינו לתוך שקיות החברה כפי שהוא, כך שאם הספק ממנו רכשת את המוצר השתמש בחזיזים (עטיפה מגינה) או בכל חומר אחר שנועד להגן על המוצר באריזתו (להלן: “אמצעי הגנה”) נארוז מחדש את המוצר שרכשת ונוסיף את אמצעי ההגנה שהגיעו מהספק. יובהר כי החברה לא תוסיף אמצעי הגנה מצידה ולכן כל האחריות למוצרים שבירים ועדינים היא על המשתמש ו/או הספק ממנו נרכש המוצר. לפיכך, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה, ועליו, במידת הצורך, לפנות ישירות לספק ממנו הוזמן המוצר על מנת לקבל זיכוי ו/או החזר כספי, ככל שהמשתמש זכאי להחזר ו/או זיכוי כאמור.
“Shopgobravo ” או מי מטעמה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים והשירותים ו/או כשל באספקה ו/או לנזקים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה, לרבות: תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, עיכובים בכל זמני ביצוע הזמנות בתקופות העמוסות המפורטות בסעיף “ביצוע הזמנות” לעיל, אירועי כוח עליון, פעולות איבה, פעולות טרור, שביתות, השבתות, מרידות, התקוממויות. , שריפות, תאונות, שיטפונות, מלחמות, ביקורת מכס פיזית או ביקורות מותאמות אישית אחרות, מגיפות וכדומה.
בנסיבות בהן אספקת המוצר או מתן השירות אינה אפשרית, “Shopgobravo ” עשויה אף לבטל את המשלוח, ולהחזיר את כספך ככל ששולם, עבור אותו משלוח. אספקת המוצר היא אישית בלבד, כלומר רק אליך ובאמצעות הצגת ההודעה שקיבלת בנקודת ההפצה. תנאי לאספקת המוצר הוא חתימתך על תעודת המשלוח. “Shopgobravo ” רשאית לדרוש מבעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה להיות נוכח במועד אספקת המוצר. “Shopgobravo ” בהיותה מפעילת אתר ושירות, המתווך ושולח את המוצרים המוצגים באתר, מבהירה כי ניתן לעשות שימוש במידע ובשירותים באתר כמתואר. הוא אינו מתכוון ואינו יכול להתאים לצרכים של כל משתמש ומשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או “Shopgobravo ” ו/או מי מטעמם הקשורים למידע ולשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, איכותם, אמינותם, שלמותם, אופיים, עדכניות או תכיפות פרסומם ו/או נזק שנגרם לו עקב המידע והשירותים המופיעים באתר ובכלל זה: נזקים ישירים, עקיפים, הנובעים מכך, אובדן רווחים וכדומה, לרבות שכ”ט עו”ד ופגיעה במוניטין ובעבור כל טענה, דרישה או טענה הנובעים ממעשה או מחדל בלתי חוקיים הקשורים בכל דרך לשימוש של הלקוח או לשימוש של אחרים באתר. בכל מקרה, “Shopgobravo” או מי מטעמה לא יהיו אחראים לשגיאות, השמטות, אי דיוקים, מידע מוטעה, אי עדכון התכנים, שעות הפעילות ורצף הפעילות באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר יעשו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
על המשתמש מוטלת החובה לבדוק שהתכנים המופיעים באתר הינם נכונים, שלמים, מעודכנים או מתאימים לצרכיו, והאתר אינו נוטל על עצמו כל אחריות ביחס לתכניו.
האתר ו-“Shopgobravo ” לא יישאו בכל אחריות לחשיפת הפרטים הנמסרים לאתר במקרה של חדירה בלתי חוקית למערכות המחשב של האתר/ או “Shopgobravo” . בכל אחד מהשירותים שרכש המשתמש באתר (ייבוא אישי, יבוא מסחרי, קונים עבורך, נהג אישי או כל שירות אחר), המשתמש נחשב ליבואן של הפריטים שנשלחו אליו. החברה אינה אחראית לתשלום מיסים, מכסים, מס קנייה, מע”מ, אגרות מכל סוג שהוא, היטלים, היתרי יבוא, דמי אחסון במחסני מכס, דמי טיפול ו/או כל תשלום חובה אחר המוטל על המשלוח ו/או המשתמש על ידי הרשויות. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל דרישה להמציא מסמכים ואישורים לרשויות המס השונות וכן הוא האחראי הבלעדי לכל התשלומים המפורטים בכותרת “משלוח” בתנאי שימוש אלה, והוא מחויב לפעול על פי הוראות המכס. ו/או שאר הרשויות המתאימות ביחס לגירעונות מס, קנסות, היתרי יבוא, דמי אחסנה במחסני מכס, דמי טיפול, אגרות מסוגים שונים, היטלים וכו”. בכל מקרה, “Shopgobravo ” לא תהיה אחראית לעבודות המכס, לרבות סריקת החבילות, עיכובים, קנסות וכו’.
גביית המיסים תבוצע על ידי חברת השילוח/ עמיל המכס אשר ישחרר את המוצרים ויפיץ אותם לבית המשתמש. נכון מיום זה, הפטור מתשלום מיסים על ייבוא אישי הוא עבור מוצרים בעלות של $75.על מוצר בשווי מעל 75 $ יחולו מסים בהתאם לערך הפריט ובהתאם לפרוט המכס המתאים שנקבע על ידי רשויות המכס. למשתמש יישלחו הודעת SMS והודעת דואר אלקטרוני המבקשת להסדיר את תשלומי המכס הרלוונטיים עבור החבילה/ות שנרכשו על ידי המשתמש. המכס מבצע בדיקות פיזיות אקראיות של החבילות. הגבייה תתבצע על ידי חברת השילוח, אשר תעביר את התשלום ישירות לרשויות המס במדינתך. פריטים טעוני אישור ופריטים אסורים לייבוא ניתן לראות באתר רשות המכס. יובהר כי אחריות תשלום המכס לרשויות המס בארצך חלה רק על המשתמש, ועליו לעקוב אחר הודעת ה-SMS או המייל שנשלחו אליו בעניין זה. במידה והלקוח לא ישלם את תשלום המכס על החבילה/ות שרכש, אזי חבילות אלו יישלחו להשמדה על ידי מחלקת המכס ולחברה אין אפשרות לסייע בעניין, ובינתיים החברה אינה נושאת באחריות למוצרים שהמכס בגינם לא שולם על ידי המשתמש, ונשלחו להשמדה על ידי המכס, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.

עלות המשלוח

“Shopgobravo ” מבצעת את המשלוח בשילוח אווירי בלבד ולא דרך הים, ולכן היא מוגבלת בנפח/משקל המוצרים לפי הנחיות חברת התעופה. לגבי מוצרים בעלי מידות או משקלים חריגים, יש לקבל אישור לפני שליחת המוצר למחסן החברה בטורקיה. חישוב דמי המשלוח יתבצע באמצעות הזנת נתוני המוצר ב”מחשבון משלוחים” באתר, ולאחר מכן התאמת הנתונים המתקבלים בהתאם לטבלת “מחיר לפי משקל” בהמשך אותו עמוד באתר, תחת “מחשבון משלוח”.
  דמי המשלוח יחושבו בהתאם למשקל הפיזי או הנפחי של החבילה, הגבוה מביניהם, כמקובל ונקבע על ידי חברות התעופה. המשקל הנפחי של החבילה יחושב על ידי הכפלת האורך, הרוחב והגובה של החבילה בסנטימטרים וחלוקת התוצאה ב-5000. כך למשל, חבילה שמידותיה הן 40x30x50 ס”מ, משקל הנפח שלה יהיה (40x30x50) /5000= 12 Kg.
יובהר כי עלויות סופיות של חבילה מוערכות במחסני “Shopgobravo”. למען הסר ספק, יובהר כי דמי הטיפול והמשלוח אינם סופיים וכי ייתכן שיידרש תשלום נוסף, לרבות דמי טיפול כמפורט לעיל עבור שחרור פרטני ממכס, תשלום מס ו/או מכס ו/או היטל, ו/או דמי אחסון ו/או קנס ו/או כל תשלום אחר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של רשויות המס.

מוצרים אסורים להטסה ומשלוח

– סוללות ליתיום-מתכת וליתיום-יון חילוף (לא מותקנות).
– מוצרים דליקים (שאינם עומדים בנהלי התעופה של מוצרים דליקים ומסוכנים).
– גזים דחוסים (קפואים, דליקים, לא דליקים ורעילים).
– חומרים קוריוזיים, כגון: חומצות, חומרים בסיסיים, סוללות המופעלות בתא רטוב ופריטים הכוללים כספית.
– חומרי נפץ, תחמושת (כולל כדורים ריקים), רובים, זיקוקים, כדורי אקדח. נוזלים ומוצקים דליקים, כגון בשמים, לקים, מציתים שיש להטות לפני ההבהרה, דלק מצית, מציתים תואמים, צבעים ומדללים.
– חומרים רדיואקטיביים.
– קבצי מנהלים עם מנגנון אזעקה.
– חומרי חמצון, כגון אבקות הלבנה ומי חמצן.
– רעלים וחומרים מדבקים, כגון קוטלי חרקים, קוטלי עשבים וחומרים המכילים וירוסים.
  בהתאם לתקנות התעופה, נדרשים אישורי טיסה מיוחדים ואריזה בתקן ספציפי למשלוח מוצרים דליקים.
היום לא ניתן לשלוח מוצרים דליקים אלו. בעתיד כאשר שירות זה יתאפשר, תנאי השימוש יעודכנו בהתאם והמשתמש יקבל הודעה באתר על עדכון תנאי שימוש אלו. בעת מתן שירות זה, יידרש תוספת תשלום מהלקוח עבור אריזת מוצרים אלו בהתאם לתקנון ויצירת המסמכים הנדרשים להטסת אותם מוצרים דליקים. לאחר הוצאת אישורי הטיסה, זמן המשלוח עשוי להיות ארוך מ-21 ימי עסקים.

אפשרות משלוח באתר

ניתן לקבל משלוח אקספרס של ” Shopgobravo” בעלות נמוכה יותר באמצעות נקודות החלוקה שתבחרו ליד ביתכם וזאת רק עד למשקל פיזי או נפחי של 5 ק”ג. ניתן לקבל את המשלוח עד בית המשתמש בתוספת תשלום ולפי המחירון באתר. במקומות מרוחקים, זמן האספקה עשוי להתעכב מעבר ל-21 ימי עסקים מהתאריך שבו החבילה עוזבת את טורקיה, וייתכנו עלויות משלוח נוספות.

שינוי במסמכים המחייבים

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. במידת האפשר, ובמידה ויבוצעו שינויים מהותיים בתנאים, תפורסם הודעה אתר השירות. הקישורים לתנאים המפורסמים באתר יקשרו תמיד לגרסה העדכנית של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. המשך השימוש שלך בשירות לאחר פרסום התנאים המעודכנים, מעיד על הסכמתך אליהם. אם אינך מסכים להוראות החדשות בתנאים, עליך להפסיק לעשות כל שימוש בשירות. כמו כן, אם אינך מסכים להוראות החדשות במסמכים המחייבים, עליך להפסיק לעשות כל שימוש בשירות.

קישורים המופיעים באתר

האתר מכיל קישורים לאתרים ומקורות שונים באינטרנט. אתרים אלו אינם בשליטת “Shopgobravo ” ולכן אין היא אחראית להם ולתוכנם. השימוש וההסתמכות על כל מה שבאתר ייעשו באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח.על הלקוח מוטלת החובה לבדוק כי התכנים המופיעים באתר הינם נכונים, מלאים, מעודכנים או מתאימים לצרכיו, והחברה אינה נושאת באחריות כלשהי ביחס לתכנים באתר.
עצם הקישור אליהם אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, איכותם, אמינותם, עדכנים ודיוקם, ואתרים אלו אינם נבדקים באופן שיטתי. אופן הצגת הקישורים באתר נערכו לפי “Shopgobravo ” ולפי שיקול דעתה הבלעדי. סדר האתרים המופיעים בו אינו מעיד דבר על פריטים אלו. ייתכן שקישורים כאלה ואחרים באתר לא יהיו נכונים או לא יובילו לאתר אליו התכוון האתר להפנות.
  כמו כן, “Shopgobravo ” מנסה להסיר טעויות המופיעות באתר או בקישורים המצוינים באתר, ולמרות זאת טעויות אלו יקרו. אנא תודיעו לנו בכל מקרה כזה ואנו ננסה לתקן את הבעיה, אך בכל מקרה, אין זה אומר שהחברה לוקחת על עצמה אחריות לקישורים אלו. האתר רשאי להוסיף או להסיר כל קישור בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של “Shopgobravo”. אם נפלה טעות באתר ו/או באישור ההזמנה ו/או במהלך עיבוד ההזמנה, הרי שטעויות אלו הינן בגדר THL ומאפשרות לחברה לבטל טעויות אלו, לתקן אותן.

צור קשר אתנו

החברה מקפידה על הוראות הדין ומכבדת את זכויות המשתמשים בשירות, של העסקים ושל כל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מכל סיבה שהיא, ואם יש לך שאלות, הצעות, תלונות וכדומה, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת המייל info@bravobazaar.com או באמצעות דרכי ההתקשרות בגוף של השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.
Need Help?
Avatar Mobile
Main Menu x